Tablet en garantie: hoe zit het precies?

Bij veel gebruikers heerst onduidelijkheid hoe het met de garantie geregeld is in Nederland, mede door onduidelijke garantievoorwaarden en alternatieve service- en garantieopties die je krijgt (gratis of betaald) bij de aanschaf van een tablet-computer. In dit artikel zetten we alle regels en wetten die te maken hebben met de garantie van een tablet voor je op een rij. Hoe zit het met de fabrieksgarantie en met de consumentenrechten die je hebt? Moet je betalen voor de reparatie van een kapotte tablet en moet je de verzendkosten betalen? Je vindt het allemaal in deze tablet garantie-pagina.

Voordat je gaat kijken naar de garantie is het slim om te kijken of je het probleem mogelijk zelf op kunt lossen. Zie daarvoor de handleiding: Mijn tablet is kapot. Wat moet ik doen?

Soorten garantie

Vaak wordt geschermd met verschillende soorten garantie. Omdat hier verschil tussen zit maken we duidelijk onderscheid tussen de wettelijke garantie volgens het Nederlandse consumentenrecht en de fabrieks- of verkopersgarantie die je bij een tablet krijgt of los aan kunt schaffen.

De wettelijke garantie is in Nederland van toepassing op alle aankopen gedaan door een consument (dus niet zakelijk) en wordt automatisch van kracht bij de aankoop van een product. Geen enkele voorwaarde of bepaling kan de wettelijke garantie ondermijnen. Verkopers zijn verplicht zich hier aan te houden indien met zaken doet in Nederland.

Naast de wettelijke garantie is er een eventuele fabrieksgarantie, verkopersgarantie of garantie die je aan kunt schaffen via een derde partij. Dit zijn alternatieve verplichtingen (gratis dan wel betaald) die men aan kan bieden en die gelden naast de wettelijke garantie. Deze vorm kan verder gaan dan een daadwerkelijke garantie, waarbij soms ook val- of waterschade vergoedt wordt. Alle voorwaarden en bepalingen van deze garantie kunnen door de aanbiedende partij zelf worden vastgesteld, onafhankelijk aan de wet.

Als consument is het soms onduidelijk waar je recht op hebt, de wettelijke of de fabrieksgarantie. We gaan eerst verder in op de details van beide typen garantie op je tablet-computer. Daarna volgt een overzicht van stappen die je kunt volgen wanneer je tablet kapot is of niet meer naar behoren functioneert (zie: ‘Mijn tablet is kapot. Wat moet ik doen?’).

Wettelijke garantie (consumentenrecht)

De wettelijke garantie staat niet zo letterlijk in de wet. Wat wel in het consumentenrecht is opgenomen is het recht op een deugdelijk product. De stichting Consuwijzer zegt hier het volgende over:

“Volgens de wet hebt u altijd recht op een product van goede kwaliteit. In de wet staat dat een product deugdelijk moet zijn. Is het product niet goed? Dan hebt u recht op een gratis reparatie, of een nieuw product. Dat moet binnen een bepaalde tijd en u moet er niet te veel last van hebben.”

De verplichting wordt aangegaan door de verkoper die een product verkoopt in Nederland. Dit zijn enkele voorwaarden en verplichtingen:

  • Het is belangrijk expliciet te vermelden dat de verkopende partij verantwoordelijk is voor de aflevering van een deugdelijk product gedurende de looptijd (zie verder). De verkoper is verplicht te functioneren als aanspreekpunt en moet het probleem oplossen en kan je niet afwimpelen (als je dit niet toestaat) op bijvoorbeeld de fabrikant. Desnoods moet de verkoper contact opnemen met de fabrikant.
  • Een verkoop wordt breed gezien. Sluit je een abonnement af met een gratis tablet, dan geldt dit ook als verkoop. Ook als is de tablet gratis, toch heb je recht op een deugdelijk product. Ook op producten in de uitververkoop geldt gewoon de wettelijke garantie. Uitzonderingen zijn producten waarvan je expliciet weet dat er een kans is dat de producten niet in orde zijn. Voorbeelden hiervan zijn showroommodellen of refurbished tablets. Hoewel de wettelijke garantie dan vervalt kun je nog steeds aanspraak maken op andere overeengekomen verplichtingen, zoals verkopers- of fabrieksgarantie.
  • Met ‘in Nederland‘ worden ook online aankopen bedoelt. Zelfs wanneer een verkoper handelt op een buitenlands domein (.com of .be) is de verkoper verplicht te voldoen aan de wettelijke garantie. Als eerste omdat dit een Europese wet is. Ten tweede omdat, wanneer expliciet verkocht wordt aan een Nederlander (lees: een website in de Nederlandse taal, Nederlandse klantenservice en een expliciete levering naar Nederland), de verkoop valt onder de Nederlandse wetgeving.
  • De wettelijke garantie is ook van toepassing op buitenlanders die een aankoop doen in Nederland.
  • De wettelijke garantie is van toepassing bij de aankoop van een product als consument. Koop je zakelijk een tablet dan geldt deze garantie niet meer doordat het een zakelijke overeenkomst betreft. Je kunt dan alleen nog maar terugvallen op een fabrieksgarantie of verkopersgarantie.
  • Als koper dien je te bewijzen dat je de tablet binnen de garantietermijn bij de verkoper hebt gekocht. Vaak is de factuur of kassabon het garantiebewijs voor de wettelijke garantie. Bewaar deze dus goed!

De garantietermijn van de wettelijke garantie op een deugdelijk product is niet vastgelegd. Nederland heeft vastgesteld dat het minimum 2 jaar is. De maximum termijn is afhankelijk van het type product en wordt bepaald door een ongedefinieerde verwachtingstermijn waarbij je van een goed product gebruik moet kunnen maken. Van een wasmachine, bijvoorbeeld, kun je verwachten dat deze langer meegaat dan 2 jaar, evenals een auto. Voor een tablet is dit wat lastiger te bepalen. Ga uit van minimaal 2 jaar en wanneer je aannemelijk kunt maken dat dit langer is dan 2 jaar kun je dit kenbaar maken aan de verkoper. Een goedkope Android-tablet heeft mogelijk een verwachte levensduur van 2 jaar, maar van een dure iPad of Windows-tablet kun je best verwachten dat deze langer goed functioneert dan 2 jaar. Hoewel de maximum garantietermijn voor een tablet vastligt lijkt ons alles boven de 3 jaar onwaarschijnlijk.

De oplossing voorziet in het snel in handen krijgen van weer een deugdelijk product. Dit zijn de mogelijke oplossingen die de verkoper aan kan bieden:

  • De verkoper heeft het recht om een kapotte tablet gratis te repareren. De duur van een reparatie is afhankelijk van de complexiteit van het product en de storing, maar moet altijd een redelijke termijn zijn. Hoe lang deze termijn is wordt niet door de wet vastgesteld. Wanneer een reparatie wordt voorgesteld raden we je aan goede afspraken te maken over de duur van de reparatie. Je dient, wanneer het lang duurt, de verkoper hier op aan te spreken. Heb je geen termijn afgesproken dan moet je de verkoper de kans geven het product alsnog te repareren. Lukt dit niet dan heb je de optie om de koopovereenkomst te ontbinden. Lees hier meer daarover. Je hebt alleen recht op een leenproduct wanneer je daadwerkelijk een product nodig hebt gedurende reparatietermijn. Voor een tablet is dit moeilijk te bepalen aangezien er vaak alternatieven voorhanden zijn (andere pc, telefoon enzovoorts).
  • De verkoper mag je een vervangend product aanbieden, als bijvoorbeeld de kapotte tablet niet meer te repareren is. Een vervangend product kan hetzelfde item zijn of een product dat hier op lijkt.
  • De verkoper mag je geld teruggeven. Een waardebon et cetera voldoet hierin niet.

In feite is een reparatie of een vervangend product gratis. Toch kan om een bijbetaling gevraagd worden. Heb je bijvoorbeeld lang gebruik kunnen maken van een goed functionerend product kan om een gedeelde bijdrage gevraagd worden of kan de verkoper er voor kiezen om je niet het gehele bedrag te retourneren. Onderzoekskosten en verzendkosten komen voor rekening van de verkoper. Bij een reparatie of vervangend product wordt de garantietermijn niet verlengd. De oude koopovereenkomst blijft behouden en deze aankoopdatum blijft staan.

Verkopers- of fabrieksgarantie

Dit type garantie kan worden aangeboden naast de wettelijke garantie en is alleen van toepassing indien dit expliciet wordt gemeld. Vaak zijn standaard fabrieksgaranties van toepassing die je gratis krijgt, maar ook vaak zie je garantiepakketten die je bij kunt kopen, bijvoorbeeld een verlengde garantie. Verkopersgarantie of fabrieksgarantie op een tablet werkt altijd naast de wettelijke garantie en nooit ter vervanging van de wettelijke garantie.

Alle voorwaarden, bepalingen, garantietermijnen en de afhandeling worden vastgesteld in de speciale voorwaarden van dit type garantie. Vaak krijg je bij de aankoop een garantiebewijs welke je goed dient te bewaren met de kassabon. Ook moeten alle voorwaarden van de garantie ter beschikking gesteld worden door de aanbiedende partij. In het geval van de fabrieksgarantie van bijvoorbeeld Samsung zul je het garantiebewijs en de voorwaarden (of een link daarnaar op internet) in de doos van de Samsung tablet vinden.

Kopen op afstand (online aankopen)

Een aparte bepaling is de Nederlandse wet ‘Kopen op afstand’, waaronder ook alle online aankopen vallen. Deze wet geeft je als koper meer rechten direct na de levering van het product. Een van deze rechten is het recht op bedenktijd. Je hebt 14 dagen (bij aankopen na 13 juni 2014) of 7 werkdagen (bij aankopen voor 13 juni 2014) recht op bedenktijd. Je kunt het product uitpakken en proberen en binnen deze termijn retourneren. Breng minimale schade aan aan de verpakking en maak geen gebruikerssporen op de tablet.

De kosten van een retour bij het van toepassing zijn van bedenktijd zijn voor de klant. De kosten van een retour wanneer het product kapot is of niet goed functioneert, binnen de gestelde termijn, zijn voor de verkoper.

Mijn tablet is kapot. Wat moet ik doen?

Ga altijd eerst zelf op onderzoek uit waarom de tablet kapot kan zijn. Misschien helpt een reset of is er een andere simpele methode om de tablet weer werkend te krijgen zonder aanspraak te hoeven maken op de garantie. Meer informatie:

Android-tablet resetten
iPad resetten

Wanneer recht op garantie?

Als de tablet kapot is, of het niet goed doet of wanneer je niet met de tablet kunt doen wat de verkoper gezegd heeft, dan heb je recht op garantie.

Welk type garantie?

Waarom dan toch meerdere typen garanties als al een wettelijke garantie bestaat? Elke fabrikant of verkoper heeft de mogelijkheid om losstaande garanties aan te bieden. Soms zijn deze garanties uitgebreider dan de wettelijke garantie (bijvoorbeeld in reparatietermijn of garantietermijn). Ook kan een fabrikant betrouwbaarder ogen dan een verkoper en kun je er voor kiezen de fabrieksgarantie te laten uitvoeren in plaats van de wettelijke garantie.

Zoek eerst zelf uit van welk type garantie je gebruik wil gaan maken indien je de keuze hebt uit meerdere soorten. Laat in alle gevallen de verkoper (i.v.m. de wettelijke garantie) weten wanneer je aanspraak maakt op een alternatieve garantie en wat er mis is met je tablet. In dat geval is de verkoper op de hoogte van het incident en kun je hem op de hoogte houden van de voortgang. Indien de fabrieksgarantie bijvoorbeeld als nog niet voldoet kun je meteen ingaan op de aanspraak op wettelijke garantie.

Schuldvraag

De standaardvraag die moet worden beantwoord, bij elke vorm van garantie, is de schuldvraag. Waarom werkt de tablet niet meer naar behoren, of is deze kapot. Vaak is deze vraag simpel te beantwoorden. Is de tablet kapot gegaan, of functioneert deze niet meer zoals je dat zou verwachten van een deugdelijk product, doordat je er iets mee hebt gedaan dat niet in de lijn der verwachtingen ligt dat je met een tablet doet, dan wordt dit gekwalificeerd als eigen schuld. Logisch is dat als een tablet is gevallen en beschadigd is of door waterschade de garantie niet van toepassing is. Maar ook als je niet met het apparaat omgaat zoals het bedoeld is, bijvoorbeeld doordat je de kern-software met een root vervangt kan de garantie vervallen.

Bij de wettelijke garantie is een termijn opgenomen van 6 maanden, waarbinnen de schuldvraag moet worden aangetoond door de verkoper. Na deze 6 maanden heb je als consument de verplichting om te bewijzen dat het product niet meer functioneert naar behoren buiten jouw schuld om. Bij een alternatieve tabletgarantie (bijvoorbeeld een fabrieksgarantie) staat in de voorwaarden hoe de schuldvraag bepaald wordt.

Soms is het niet te bewijzen waardoor een product kapot is gegaan of kom je er niet uit. Je kunt dan afspreken met de verkoper om een deskundige te raadplegen en dat de onkosten worden betaald door degene die niet gelijk heeft. Spreek dan wel goed af wie de deskundige is en wat de uiteindelijke kosten kunnen of maximaal mogen worden.

Kun je geen aanspraak maken op een garantie. Dan kun je mogelijk aanspraak maken op een WA-verzekering, inboedelverzekering of reisverzekering. Lees hier meer over het verzekeren van je tablet.

Wil je zelf kijken of de tablet te repareren is buiten de garantie om? Kijk dan in het overzicht tablet reparatie.