De Privacy Policy voor bezoekers geldt voor iedereen die de website TabletGuide.nl bezoekt.

1. Gegevens van bezoekers
1a Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.tabletguide.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
1b TabletGuide.nl zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

TabletGuide.nl kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:

1c Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
1d Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan TabletGuide.nl denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.

2. Cookies
2a TabletGuide.nl maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan TabletGuide.nl de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.
2b De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden.
2c Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

Meer informatie over het cookie beleid.

3. Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij TabletGuide.nl. De contactgegevens staan vermeld op de website.

4. Disclaimer
TabletGuide.nl is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.
De Privacy Policy voor geregistreerde gebruikers is een aanvulling op de Privacy Policy voor Bezoekers en geldt voor iedereen die een persoonlijk profiel aanmaakt op TabletGuide.nl.

1. Gegevens die door de geregistreerde bezoeker verstrekt worden
TabletGuide.nl kan de gegevens die door de geregistreerde bezoeker verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
1a Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het handelen op TabletGuide.nl, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
1b Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan TabletGuide.nl denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de klant.

2. Gegevens verstrekken aan derden
Gegevens die door de geregistreerde bezoeker aan TabletGuide.nl zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er is echter een uitzondering op deze regel:
2a Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

3. Beveiliging
De gegevens die de klant aan TabletGuide.nl verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

4. Aanpassing van klantgegevens
De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. TabletGuide.nl kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door TabletGuide.nl voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.