Deze tekst afdrukken (pdf)

Deze disclaimer is van toepassing op alle platformen die TabletGuide.nl aanbiedt aan haar bezoekers, waar deze bezoekers zelf content kunnen plaatsen die gepubliceerd wordt op TabletGuide.nl. Voorbeelden hiervan zijn het Forum, de reacties onder de artikelen, tablet reviews en de vraag en antwoord sectie.

1. De beheerder
Het forum wordt beheerd door de redactie van TabletGuide.nl, hierna te noemen: de beheerder. De beheerder behoudt zich het recht voor om bezoekers het recht tot posten te ontnemen, mochten zij zich naar het oordeel van de beheerder consequent misdragen. Ook kan de beheerder te allen tijde berichten aanpassen of verwijderen, daar waar zij dit nodig acht om zo respectvolle communicatie te waarborgen.

2.Registratie
Om je te registreren op TabletGuide.nl dien je in het bezit te zijn van een geldig e-mailadres. Dit e-mailadres wordt gebruikt om je account te activeren. Tevens kan de beheerder van TabletGuide.nl dit e-mailadres gebruiken om contact met je op te nemen. Het is dan ook voorwaarde om met een actief e-mailadres ingeschreven te staan. Als je e-mailadres verandert dien je de wijziging door te geven aan het forumbeheer.

3.Plichten gebruikers
De gebruiker zal de algemene normen en waarden die gelden in het maatschappelijk verkeer en de wettelijke regels in acht nemen. Dat wil zeggen dat er geen seksistische, pornografische, racistische en discriminerende bijdragen ingediend worden of uitlatingen die beledigend, lasterlijk of kwetsend zijn.

Verder dient de gebruiker de aanwijzingen van de moderators op te volgen. Het niet opvolgen van een aanwijzing wordt gezien als provocatie van de moderators en gebruiker ontvangt hiervoor een blokkering.

4.Wat is niet toegestaan op TabletGuide.nl?

aHet plaatsen van berichten die in strijd zijn met de wet. Het is niet toegestaan materiaal te publiceren dat opzettelijk foutief en/of onnauwkeurig en/of krenkend en/of vulgair en/of tot haat aanzet en/of obsceen en/of beledigend is over een groep mensen wegens hun ras, godsdienst of levensovertuiging of hun hetero/homoseksuele geaardheid en/of bedreigend en/of anderszins in strijd met de wet is dan wel iemand anders eer en/of goede naam aantast.

bHet plaatsen van tekst- en beeldmateriaal van derden waarop auteursrecht rust. Dit mag alleen als er toestemming is gegeven door de auteur. Deze toestemming moet bekend gemaakt worden aan de redactie van Tabletguide.nl via het contactformulier.

c. Het plaatsen van (of het linken naar) pornografisch en/of aanstootgevend (beeld)materiaal. Het is voor gebruikers niet toegestaan om (Soft)porno of foto’s met een duidelijke erotische lading te plaatsen op TabletGuide.nl. Ook berichten en foto’s en filmpjes die gewelddadig zijn worden verwijderd.

d. Reclame maken, spammen. Spam is op geen enkele manier toegestaan op TabletGuide.nl. Hierop volgt direct een permanente ban. De gebruiker ontvangt hierover geen mail. Een URL mag wel in het persoonlijk profiel worden toegevoegd, mits de betreffende site niet commercieel is.

e. Het gebruik van anonieme proxyservers, zgn. anonymizers of open proxies om het eigen IP-adres te verhullen. Op overtreding van deze regel volgt een permanente blokkade van het account, zonder waarschuwing.

f. Het plaatsen van persoonlijke gegevens en privé materiaal, zoals NAW gegevens, e-mails, MSN-gesprekken en andere in principe niet voor ogen van derden bestemde informatie. Hieronder valt ook het noemen van redacteuren van TabletGuide.nl bij naam of het gebruik van benamingen die verwijzen hen. Ook het plaatsen van het eigen e-mailadres is niet toegestaan.

g. Linken naar illegale sites/zaken (zoals illegale downloadsites).

h. Onnodig quoten. Quoten moet een functie hebben: je maakt met een quote duidelijk op welk bericht je reageert. Ook het quoten van een hele openingspost is niet toegestaan: het is immers logisch dat je reageert op de openingspost.

i. Het plaatsen van enquêtes, marketing-, studie- en schoolonderzoeken en oproepjes.

Het TabletGuide platform is een discussieplatform en geen vindplaats voor deelnemers aan onderzoeken of programma’s. We willen dan ook niet dat gebruikers hiermee worden lastig gevallen.

5. Wat gebeurt er als je je niet aan de regels houdt? 
- De beheerder kan berichten wijzigen of zelfs verwijderen zonder waarschuwing vooraf.
- Wanneer een forum topic of een discussie om welke reden dan ook uit de hand dreigt te lopen, behoudt de beheerder het recht deze zonder vooraankondiging te sluiten.
- De beheerder kan een waarschuwing sturen of een ban uitdelen, wanneer een regel door een gebruiker wordt overtreden.

- De beheerder kan contact opnemen met de ‘abuse afdeling’ van je internet provider, om illegale praktijken te melden.

Wanneer je geblokkeerd wordt kunnen de beheerders hier per e-mail melding van maken, maar verplicht is dat niet. Mocht je het niet eens zijn met een beslissing dan kun je hiertegen uitsluitend per e-mail bezwaar maken via het reactieformulier van TabletGuide.nl. Het standpunt van de beheerder is bindend.

6. Iemand anders misdraagt zich. Wat kan je doen?
Soms is een bericht bewust provocerend en dus bedoeld om reacties uit te lokken. In een dergelijk geval is het verstandig om niet te reageren. Gaat het echt te ver, meld dat dan aan de beheerders, die zullen dan passende actie ondernemen. Je kunt de moderators bereiken via het contactformulier van TabletGuide.nl.